Af form 1206 pdf

Frederik skabte på Sicilien og i Syditalien noget, der meget ligner et moderne, centralt af form 1206 pdf kongerige med en effektiv forvaltning. 1212, og ved en ny kroning i 1215 var der ikke længere en modkonge.

Fra 1220 var han officielt kronet som tysk-romersk kejser. Frederiks besiddelser i Norditalien og kongeriget Sicilien. Han havde en vigtig rolle i udbredelsen af litteratur gennem den sicilianske skole for digtning. Efter hans død gik der kun få år, før hele hans slægt var uddød, og huset Hohenstaufen ophørte med at eksistere. Da Frederiks far døde i 1197, var den toårige Frederik i Italien, undervejs mod Tyskland.

Som hustru til Henrik havde Constanza titlen dronning af Sicilien, og hun fortsatte efter mandens død med at bruge titlen, nu som regent på sønnens vegne. Tyskland, der var knyttet, da hun blev gift med Henrik. Hun sendte hans tyske rådgivere hjem, og hun frasagde Frederiks krav på den tyske trone og på kejsertitlen. Frederiks huslærer var i disse år teologen Censio, der senere blev valgt som pave Honorius 3. Sicilien, hvor de året efter fik kontrol over prinsen. Henriks tidligere ansatte, hærføreren Vilhelm af Capparone. Den konstante dyst om jobbet som formynder for Frederik handlede ikke om omsorg for drengens opvækst og lærdom, men om penge og indflydelse.

Gualtiero blev ligeledes støttet af Genova. Som tak fik købmændene fra disse byer omfattende privilegier til deres handel. Da Frederik endelig blev myndig, ventede der ham en stor opgave med genvinde kongemagtens autoritet i forhold til de adelsmænd og eventyrere, der havde haft frit spil i adskillige år. Guld-augustaler, slået af Frederik 2. Kejser Otto blev hurtigt samlingspunkt for de utilfredse adelsmænd i Syditalien i takt med, at Frederik begyndte at udøve sin magt i området. Otto havde inden sin kroning givet paven flere løfter, heriblandt at holde sig fra Syditalien.

Otto måtte opgive sit felttog og haste hjem til Tyskland. Han mødtes med paven og erklærede sig enig i pavens ønske om, at titlen som tysk-romersk kejser skulle være uforenelig med titlen som konge af Sicilien. I stedet gjorde han sin hustru Constanza til regent af Sicilien. Frederik fortsatte op gennem Norditalien til Sydtyskland. Otto nåede frem med sin hær. Hans magt i Tyskland var imidlertid skrøbelig, og han var kun rigtig anerkendt i Sydtyskland. I de nordtyske områder var der udbredt støtte til Otto, der på trods af bandlysningen her stadig blev respekteret som konge og kejser.

Det krævede indviklede forhandlinger med Innocens 3. Ved samme lejlighed blev hans ældste søn Henrik kronet til romersk konge som symbol på, at han var udpeget som tronfølger. I modsætning til de fleste andre tysk-romerske kejsere tilbragte Frederik kun en ringe del af sin regeringstid i Tyskland. Tyskland, og de følgende 13 år lod han sig repræsentere i landet af sønnen Konrad. Korstogets deltagere blev indskibet i 1217, men selv om Frederik havde gentaget sit løfte ved kroningen i 1215, tog han ikke med. Plagius ikke kunne afslutte forhandlinger med araberne, fordi man hele tiden ventede på, at Frederik skulle ankomme og stå i spidsen for projektet. Til sidst måtte korsfarene trække sig tilbage, og Damietta gik tabt igen i 1221.

Frederik skylden for korstogets fiasko, og i den øvrige kristne verden blev han ligeledes udråbt som syndebuk. Frederik pave Honorius et nyt korstogsløfte. Norditalien, hvor flere af de større byer i praksis var selvstændige. Frederik var nødsaget til at aflyse rigsdagen, og i stedet gik Honorius ind som mægler og fik lavet et kompromis mellem parterne. På et møde med pave Honorius og Frederik blev det aftalt, at Frederik, der var blevet enkemand, skulle troloves med Jolanda, og udsigten til titlen som konge af Jerusalem gjorde korstogstanken langt mere spiselig for kejseren. Frederiks vegne blev gift med Jolanda, og et par dage senere blev hun kronet som dronning af Jerusalem med titlen Isabella 2.