John green the fault in our stars pdf español

John Green by Gage Skidmore. John green the fault in our stars pdf español dag i dag poster de fortsatt videoer på youtube kanalen vlogbrothers.

John hver tirsdag og Hank hver fredag. John Green har utgitt en rekke bøker. Green svarer ofte noe avvikende på spørsmål om dette, men innrømmer at mye av inspirasjonen er hentet fra hans liv og oppvekst. Boken er strukturert med et før- og etter-format, der den første halvdelen av boka foregår før en viktig hendelse og den siste halvdelen foregår etter denne hendelsen.

Boken er tidvis selvbiografisk inspirert, og bærer preg av forfatterens interesse for sentrale religiøse spørsmål. Foreldrene arrangerer en avskjedsfest for ham, og de blir skuffet når bare to personer dukker opp til tross for at dette ikke ser ut til å påvirke Miles. Jeg drar for å søke det store kanskje! Dette sitatet blir det filosofiske fokuspunktet for romanen. Her lærer han dyrene å kjenne. John Greens andre roman som ble utgitt i 2006.