Lean manufacturing español pdf

This page was last edited on 12 January 2018, at 09:18. Door de successen van Toyota kreeg deze filosofie lean manufacturing español pdf bekendheid en navolgers.

Vanaf de jaren negentig wordt lean in veel bedrijven toegepast. De lean-principes kregen voor het eerst vorm in de Japanse industrie. Een volledig historisch overzicht van IMVP en de ontstaansgeschiedenis van de term “lean” wordt gegeven door Holweg. Velen zien lean manufacturing als een verzameling gereedschappen of technieken. Het verschillende karakter van deze principes wordt veroorzaakt door het feit dat TPS pragmatisch gegroeid is sinds 1948, als reactie op problemen die men in de eigen productievestigingen tegenkwam.

Daardoor is lean nu het resultaat van een noodgedwongen leerproces om zaken te verbeteren, voortbordurend op de eigen ervaring. De hulpmiddelen die behelst worden door lean waren bij Toyota oplossingen voor specifieke situaties en moeten niet als een panacee toegepast te worden. Ziekenhuizen en medische centra hopen met lean manufacturing meer kosteneffectief te zijn. In Nederland is de ‘lean-specialist’ ontstaan, een BIG-geregistreerd medisch specialist die deze filosofie gecertificeerd beheerst.

Certificering van ‘lean-specialisten’ wordt gecoördineerd door de ‘A2-Loge’, een groep Nederlandse anesthesiologen. Deze hulpmiddelen kunnen gebruikt worden om het verminderen ervan als doel na te streven. Een voorbeeld is een werknemer die te veel taken moet verrichten waardoor hij of zij harder moet werken dan gezond is, of een proces dat het normale werk niet aan kan, waardoor het proces vastloopt en dossiers ‘verdwijnen’. Lean is erop gericht om zaken die geen toegevoegde waarde leveren te verminderen. Denk hierbij aan wet- en regelgeving en intern beleid. Ook veroorzaken verspillende activiteiten verreweg de meeste andere verspillingen. Door bewegingen en overbewerking ontstaan fouten en daarmee correcties en die correcties houden de rest van de keten op.