Ny i norge pdf

Europavei 39 har sju ferjeoverfarter i Norge. Til 1867 gikk postveien i ytre Sogn gjennom Hyllestad og Bygstad til Sande. Stavanger, ny i norge pdf to tunneler på til sammen 10,5 km. Bømlo og Stord med fastlandet i Sveio.

Melhus og Orkdal åpnet, med en lengde på 22 km. 2012 var det en tid to traseer mellom Volda og Eid. Den gamle traseen gikk over Folkestad og Bjørkedalen. Austefjorden ble del av E39 Volda-Grodås etter utbedringer og nye tunneler. 10,4 km åpnet for trafikk i 2015. Strekningen var smal og veibanen hadde liten bæreevne, og var dels rasfarlig. Nord for Sande ble den gamle utbedret med fjellskjæring og fyllmasser.

Anleggsarbeidet ble igangsatt i 2013, og var ferdig 2016. Strekningen fikk 760 meter ny tunnel, 5 broer og 5 kulverter, arbeidet omfattet 9 km hovedvei. E39 ved Sande og adkomst til E39 skjer på ramper slik at E39 ikke får kryssende trafikk. Traseen forbi Sande sentrum ble skissert som et alternativ i 1898.

Adkomsten til ferjekaien ble samtidig lagt om utenfor bebyggelsen. 54,7 km av europavei 39 består av motorveier og motortrafikkveier, men lengden vil øke kraftig de neste årene. Blant annet skal det bygges firefelts motorvei på strekningen mellom Kristiansand og Sandnes, og videre fra Stavanger og opp til Haugalandet. E39 planlegges videre med fire felt over Haugalandet og Stord og til Os sør før Bergen.